Viver

Esteu aquí

Les hores d'horari extracurricular del matí i la tarda són: 7h30 a 9h00 / 17h00 - 18h30

En nom de la bona organització del servei, els nens hauran d'estar registrats a una setmana abans del començament del mes següent. Les inscripcions són possibles durant diversos mesos. Durant l'any anterior, es van realitzar inscripcions durant el mes, que van suposar problemes de gestió de personal especialment en relació amb la supervisió de nens. També aquí, es prestarà especial atenció a les dates d'inscripció i no s'acceptaran retards, excepte en casos excepcionals.