DICRIM

Esteu aquí

Aquest document d'informació comunal sobre els principals riscos (D.I.C.R.I.M abreujat) ha estat elaborat per indicar les mesures preventives en cas de grans desastres que afecten el territori i la població del municipi de PESILLA LA RIBERA.

Aquest document es basa en el fitxer departamental sobre el major risc (D.D.R.M) i el document comunal sintètic (D.C.S.), documents establerts per la prefectura amb els serveis competents. Aquesta informació (Llei N ° 87.565 del 22 de juliol de 1987) és preventiva. És una condició indispensable per a la població de PESILLA LA RIBERA conèixer els perills als quals està exposat, les mesures de salvaguarda que proporcionen els poders públics i les mesures que pot adoptar per reduir la seva vulnerabilitat. El seu objectiu és preparar el ciutadà per a un comportament responsable. Aquest és el propòsit d'aquest document.

L'alcalde de Pesilla la Ribera
Jean-Paul BILLES

PDF icon dicrim-pezilla-la-riviere.pdf

PDF icon conduite_risque_inondations_2015.pdf